Važan konstrukcijski element automobila

Automobili su sastavljeni od brojnih manjih i većih dijelova. Neki od tih dijelova su iznimno važni konstrukcijski dijelovi te je zbog cjelokupnog ispravnog rada svih dijelova, ali i automobila općenito, vrlo važni da su svi ti dijelovi potpuno ispravni. Također, postoje neki dijelovi koji imaju više naziva, odnosno vozači su se naučili zvati ih jednim nazivom, dok je ispravno nešto drugo.

Jedan od takvih konstrukcijih elemenata je i poluosovina. Iako je taj naziv vrlo čest među vozačima, ispravan naziv je poluvratilo. No, bez obzira kako je nazivali, iznimno je bitno da je ispravna.

Općenito o poluosovini

Poluosovina u automobilu je posebna kompomenta koja je zaslužna za prijenos pogona s mjenjača ili diferencijala na kotače. U njoj se nalaze brojni manji dijelovi, no najznačajnija su dva zgloba. Oni omogućuju pomicanje ovjesa prema gore i dolje.

Poluosovina za Alfa Romeo 147
Poluosovina za Alfa Romeo 147

Kod većine automobilskih polusovina je moguće zamijeniti te zglobove u slučaju njihove istrošenosti ili kvara. No, kod pojedinih modela automobila ti zglobovi se ne mogu mijenjati te je jedino rješenje za uklanjanje kvara zamjena cijele poluosovine u automobilu. 

Različite vrste ovog konstrukcijskog dijela

Poluosovine u automobilu se mogu podijeliti na tri vrste:

  • Potpuno rasterećene
  • Polurasterećene
  • Tri četvrtine rasterećene

Rasterećenost poluosovine se odnosi na naprezanje i savijanje. Primjerice, vozila koja u sebi imaju ugrađenu polurasterećenu ili tri četvrtine rasterećenu poluosovinu u većini slučajeva imaju manju masu, a time ujedno i manju nosivost. Poptuno rasterećene poluosovine koriste se kod vozila koja moraju podnijeti veliku nosivost te imaju nešto veću masu.

Dijelovi i materijali izrade poluosovine u autu

Budući da je poluosovina važan konstrukcijski element automobila, potrebno je da bude vrlo čvrsta i otporna. Kao najbolji materijal za to se pokazao legirani čelik koji se još termički obrađuje kako bi bio što izdržljiviji. Automobilska polusovina se sastoji od dva dijela:

Ovisno o tome koliko se često vozite i po kakvom terenu, poluosovinu u automobilu će s vremenom trebati zamijeniti. Uvijek je najbolje se prvo obratiti automehaničaru koji će provjeriti u kakvom je ona stavarno stanju te vas savjetovati što dalje da učinite.

U nekim slučajevima bit će dovoljno samo zamijeniti njezine istrošene dijelove, dok će u drugim biti potrebna kompletna zamjena. Bilo kako bilo, provjerite ponudu specijaliziranih trgovina s autodijelovima i pronađite odgovarajući model za svoj automobil.

Iz iste kategorije: