Spašavanje podataka je sve traženija informatička usluga

Kada bismo neku osobu koja posjeduje računalo pitali što mu je najvažnije na računalu, vjerojatno bi dobili razne odgovore. Neki bi vjerojatno spomenuli neku komponentu, neki bi spomenuli neki drugi dio informatičke opreme. A oni koji se računalom služe svakodnevno za obavljanje raznih zadataka vjerojatno bi odmah pomislili na podatke koji se na njima nalaze, uglavnom na tvrdom ili čvrstom disku.

Naime, podaci su iznimno važni, pogotovo kada je riječ o nekim poslovnim podacima pa se mnogi trude da ih sačuvaju na sve načine. Ipak, ponekad niti to nije dovoljno i dođe do gubitka podataka. Srećom, spašavanje podataka iz raznih medija je danas moguće i time se bave specijalizirane informatičke tvrtke.

Najčešći oblik spašavanja podataka

Spašavanje podataka se može raditi iz raznih medija. Ipak, budući da se ljudi najviše služe računalima, spašavanje podataka iz diska je najčešći oblik usluge koji je nekome potreban. Korištenjem te usluge moći ćete doći do podataka koji su nestali s diska, bila da je riječ o kvaru:

  • Softvera
  • Hardvera
stručnjaci za restauriranje podataka s diska
Tvrtke vam nude restauriranje podataka s diska uz korištenje specijaliziranih alata i uređaja. Moguće je vratiti sve ili dio izgubljenih podataka. 

Softverski kvarovi su uglavnom jednostavniji za restauriranje podataka s diska i u te svrhe se koriste posebni računalni programi. Hardverski kvarovi mogu biti dosta komplicirani, ovisno u kakvom je stanju pokvaren tvrdi disk, ali uz korištenje specijaliziranih alata i uređaja, također je moguće vratiti sve ili dio izgubljenih podataka. 

Posebni uređaji za spašavanje podataka iz diska

Tvrtke koje se bave ovim važnim poslom danas posjeduju i posebne uređaje za spašavanje podataka iz diska.

Pogledajte video kako radi tvrdi disk.

Oni se koriste kod hardverski pokvarenih tvrdih diskova.

Iz iste kategorije: