Linearni ležajevi su veoma bitni dijelovi strojeva

Na prvi pogled linearni ležajevi su veoma mali i ne izgledaju kao ključni dijelovi strojeva, no u praksi je situacija potpuno drugačija. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih dijelova stroja i bez njih je rad nemoguć. Zbog toga što trpe velika opterećenja i igraju važnu ulogu u radu strojeva, nerijetko se kvare i potrebna je njihova izmjena. Oni štite stroj od težih oštećenja i produljuju njegov radni vijek.

Sve o tome što su linearni ležajevi i koji je njihov zadatak u radu strojeva donosimo vam kroz nastavak teksta.

Što su linearni ležajevi?

Linearni ležajevi služe kao potpora dijelova motora koji se kreću i njihov zadatak je da pomični dio bude stabilan i u određenoj poziciji. Kada ih ne bi bilo u sustavu motora, ti dijelovi bi mogli klizati ili se pomicati i prouzročiti teže kvarove. Zbog toga je potrebno voditi brigu oko ležajevima strojeva, kako bi se kvarovi sveli na minimum.

Multifunkcionalni linearni ležajevi
Linearni ležajevi dolaze u različitim vrstama

Zbog toga što trpe veliko opterećenje i u pogonu su uvijek prilikom rada stroja, oni su česta meta kvarova i u slučaju bilo kakvog problema je potrebno zamijeniti ležaj. Rad motora s neispravnim ležajem nije preporučljiv.

Vrste linearnih ležajeva

Postoji velik broj vrsta linearnih ležaja, ovisno o njihovoj namjeni. Svaki ležaj mora biti potpuno prilagođen za svoju funkciju i izrađen za tu namjenu. Zbog opterećenja koje trpe, oni se izrađuju od čvrstih materijala, koji mogu trpiti velika opterećenja prilikom rada stroja.

Klizni linearni ležajevi naziv su dobili prema svojoj namjeni, ne izgledu. Oni su zaduženi da kretanje na njima bude linearno, a sam oblik nema veze s njihovim nazivom. Ovisno o zadatku u stroju, postoje i linearni sustavi koji su sačinjeni od više ležaja. Sustavi se koriste kod strojeva gdje bi opterećenje bilo preveliko za jedan ležaj.

Briga oko ležaja

Kao i svaki dio stroja, tako i linearni ležajevi zahtijevaju brigu. Kako bi trajali što dulje i dobro obavljali svoj posao, potrebno ih je redovno podmazivati. S podmazivanjem se smanjuje trenje i samim time njihovo zagrijavanje. Boljim klizanjem, osim što će cijeli stroj raditi bolje, osigurava se njihova dugotrajnost i manje trošenje. Ako želite produljiti radni vijek stroja, tada je redovno podmazivanje njegovih dijelova neophodno.

Kupnja zamjenskog ležaja

Na prvi znak problema s ležajem, potrebno ga je zamijeniti kako bi se osigurao pravilan rad stroja i smanjila mogućnost kvara. Trgovina Tuli u ponudi ima razne ležaje za sve vrste strojeva i zbog odlične cijene i brze dostupnosti su najbolji odabir za kupnju zamjenskog ležaja.

Iz iste kategorije: